I dag infaller Earth Overshoot Day vilket markerar att mänskligheten har gjort av med årets samlade budget av förnyelsebara resurser.

– Vi lever som om vi hade 1,7 jordklot, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden, WWF.

På 70-talet bröt vi genom den ohållbara gränsen och sedan dess har vi levt på mer än de resurser som vi har att tillgå, berättar Håkan Wirtén, och på drygt fyra decennier har Overshoot Day flyttats från december till augusti.

– Det är fundamentalt ohållbart, vi lever på kredit och tar av kommande generationer, säger också Håkan Wirtén på WWF.

Den största boven är koldioxidutsläppen och användningen av fossila resurser, enligt WWF. Så som det ser ut nu behöver vi halvera koldioxidutsläppen varje decennium framöver och bryta den negativa trenden. Vi behöver flytta fram datumet för när jordens resurser har förbrukats och komma tillbaka till det läge när vi enbart använder de resurser som finns och förnyas på detta jordklot, berättar Håkan Wirtén.

Vad är det som främst behövs för att bryta den negativa trenden?

– Systemet måste förändras. Det måste till både politiska beslut och att näringslivet agerar, säger Håkan Wirtén.

Aktörerna i näringslivet kan inte invänta varandra utan måste våga gå före och visa vägen.

Vad kan vi som privatpersoner göra?

– Vi brukar prata om de fem B:na, Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken, säger Håkan Wirtén på WWF.

Bilen Biffen

– Vi har idag ett oerhört stort matsvinn och äter mer kött än någonsin förut. Där finns möjligheter till att minska matsvinnet och äta mindre kött för att minska koldioxidutsläppen, bägge behöver minst halveras, säger Håkan Wirtén.

Börsen

Butiken

– Det viktigaste är dock att förändra systemen i grunden med politiska beslut och näringslivets initiativ. Det krävs att vi agerar snabbare på alla fronter, säger Håkan Wirtén.

Undersökningen som tagit fram underlaget för Earth Overshoot Day sker i ett samarbete mellan Världsnaturfonden, WWF och Global Footprint Network. Beräkningarna görs utifrån hur mycket vi konsumerar, hur effektiv produktionen är, befolkningsstorleken och hur mycket resurser naturen har möjlighet att återskapa.