Läs mer: USA övar i Småland

Den förflyttningen lär synas. Så visst kommer den nationella storövningen att märkas även i Jönköpings län. Dock i begränsad omfattning jämfört med Stockholmsområdet, Göteborg och Gotland, säger Thommy Gustafsson, ställföreträdande chef på Ing 2.

Sommaren är snart slut. September väntar runt hörnet och med start i mitten av den månaden genomförs den största nationella övningen på åratal i Sverige. Mer än 19 000 män och kvinnor i Försvarsmakten, ett 40-tal olika myndigheter och inbjudna förband från bland annat Estland, Finland, Frankrike och USA deltar i kraftsamlingen, benämnd Aurora, som pågår mellan vecka 37 och 39.

Den militära verksamheten i Eksjö mönstrar kunnig och erfaren personal på flera platser under övningsveckorna. Swedec återfinns på Gotland och Ing 2 i Enköping, Uppsala, Stockholm och Södertälje. Lägg därtill en hemvärnsbataljon med olika uppgifter på skilda platser.

Vi ligger väl framme i våra förberedelser inför övningen. Och jag är övertygad om att vi kommer lösa de uppgifter vi tilldelas på bästa sätt, framhåller Thommy Gustafsson.

Den största utmaningen för övningsledningen och chefer på olika nivåer blir att få logistiken och organisationen att fungera.

Ing 2 är ett understödjande förband. Att kunna samverka med andra förband är centralt för oss. Det är mycket värdefullt att vi får möjlighet att öva på detta under Aurora, vilket enligt min mening är det bästa med övningen. Ett annat stort plus är soldater och officerare lär känna terrängen i övningsområdet.

Förr övade vi kontinuerligt vid stora millitära sammandragningar runt om i landet. Så har det inte varit under senare år. Därmed brister det idag i terrängkunskap hos många.

Läs mer: Ing 2 påverkas inte av ministerbyte