Eksjö kommun går varje vecka ut med information om antalet bekräftade smittade brukare av covid-19 det finns inom vård- och omsorgsverksamheter.

Totalt fem bekräftade fall, varav två personer hade avlidit.

Torsdagens nulägesbild är att det inte finns några nya bekräftade fall av covid-19, därmed är totalantalet sedan första fallet fortfarande fem.

– Vi kan ha misstänkta fall, men det går vi inte ut med, säger Patrik Hedström, socialchef.

I övrigt rapporterar inte Eksjö kommun om fall bland anställda, eller hos barn och elever i förskola och skola.