MENINGEN MED tala om arbetsmarknad och integration

Svantesson är själv mer aktuell än någonsin då hon är en av de som tippas ersätta Anna Kinberg Batra.

Redan tidigare under dagen då hon besökte Värnamo fick hon frågan om hon ville bli Moderaternas nästa partiledare. Hennes svar var, inte oväntat, ett kort "inget som jag tänker ge besked om nu".

Samma svar gav hon under kvällen i Eksjö.

SVANTESSON

Dels är hon en väldigt rak politiker och dels är hon väldigt praktiskt lagd.

Hon vågar ta plats, svamlar inte. På frågan om hur Moderaterna borde profilera sig framöver säger hon att det ska vara genom "konkret politik och inga floskler". Det är tydligen sakfrågor som gäller.

Svantesson är mer pragmatisk än ideologisk. Det märks inte minst när hon talar.

Visserligen lyckades hon klämma in en "jag vill att mina barnbarn ska ha det ännu bättre än jag" medan hon talade i Eksjö, men utan den emotionella betoning som många andra politiker brukar ha när de säger samma sak.

Svantessons betoning låg snarare på att Sverige är ett bra land att bo i, men att det finns många problem, främst med integrationen.

HUR SKA MAN

Jo, genom att ställa krav.

"I 130 stadsdelar i Sverige jobbar färre än hälften av befolkningen" påpekade Svantesson.

Hon tvekade inte heller med att säga att en del invandrarkvinnor inte har lärt sig svenska för att deras män hindrar dem.

Som tidigare arbetsmarknadsminister är hon väldigt medveten om vilka problem som inträffar när integrationen inte fungerar samt hur höga trösklar in till arbetsmarknaden stänger ute nyanlända.

Därför anser Svantesson att Moderaternas centrala frågor i dagsläget borde vara just arbetsmarknad och integration, men även "trygghetsfrågor".

POLITISKT

Hon betraktas av många som konservativ (särskilt eftersom hon har varit engagerad i Livets ord) samtidigt som hon blev minister i den mer liberale Fredrik Reinfeldts regering.

I det stora hela har Svantesson lyckats hålla sig borta från de interna stridigheterna inom Moderaterna.

Hon är på sätt och vis lite fristående, särskilt med tanke på att hon inte har den klassiska bakgrunden inom politiken där många kommer direkt från ungdomsförbunden.

PÅ FRÅGAN

Ja, svaret var inte så revolutionerande. Å andra sidan är det precis vad M behöver.

Frågan som återstår är då ifall Svantesson själv anser att hon innehar dessa egenskaper.

Det kanske vi får svar på längre fram.