Annons
Vidare till smt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ingen anmärkning mot kommunstyrelsen – omröstning om beslut

Om kommunfullmäktige i Eksjö skulle rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen eller inte var inte fullmäktiges ledamöter helt överens om. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet som fattades.

Revisionens skrivelse angående årsredovisning för 2017 redovisades tidigare i år. Kommunfullmäktige beslutade då att skrivelsen skulle remitteras och tas upp på fullmäktigemötet i juni. Så blev också fallet.

I protokollet från fullmäktige i april uttrycktes ett beslut felaktigt i en att-sats, då det inte framgick vad som avsågs i beslutet. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Jönköping, men togs senare tillbaka då kommunfullmäktige i maj beslutade att ändra tidigare beslut.

Ingen anmärkning

Fullmäktiges presidium lämnade ett förslag på yttrande över kommunrevisionens skrivning om att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen, som redovisades i fullmäktige i juni.

I yttrandet står det bland annat att presidiet delar revisorernas och kommunstyrelsens analys om de brister som finns i uppföljningen. Med anledningen av den ekonomiska situationen konstaterar presidiet att det finns ett glapp i effektiviseringen mellan de politiska beslut som fattas och de åtgärder som krävs.

"Revisorernas anmärkning ska ses som en allvarlig markering på den nuvarande ledningsstrukturen. Presidiet ser fram emot att det projekt som Eksjö kommun, under ledning av SKL, medverkar i, om kommunens styrning och ledning, ska ge resultat. Sammantaget anser kommunfullmäktiges presidium att de redovisade åtgärderna från kommunstyrelsen, visar på ambitioner att återställa det ekonomiska underskottet, och att reformera lednings- och uppföljningsrutiner", skriver presidiet i sitt yttrande.

Därmed tyckte presidiet att kommunfullmäktige skulle besluta att det inte fanns tillräckliga skäl att biträda revisionens anmärkning och att kommunstyrelsen kontinuerligt under året ska rapportera om det kvalitetsmässiga utfallet av vidtagna åtgärder.

Krävde votering

När ärendet var uppe i kommunfullmäktige i juni blev det en lång diskussion. Det var många ledamöter som inte höll med presidiets förslag till beslut, och menade att fullmäktige skulle rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen.

Diana Laitinen Carlsson (S), med bifall av Jan Lindholm (M), Ronny Jakobsson (S), Lea Petersson (MP), Stig Axelsson (S), Bertil Granman (S) och Jonas Nilsson (S) yrkade på att rikta en anmärkning.

Annelie Hägg (C), Christer Ljung (L), Carina Lindström (M) och Ulf Svensson (SD) höll däremot med om presidiets förslag.

När beslut skulle fattas begärdes votering. Resultatet blev 27 röster på presidiets förslag, 19 röster på att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen och tre ledamöter var frånvarande.

Presidiets förslag

Beslutet blev därför enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag, att det inte finns tillräckliga skäl att biträda revisionens anmärkning samt att kommunstyrelsen kontinuerligt under året ska rapportera om det kvalitetsmässiga utfallet av vidtagna åtgärder.

18 ledamöter valde att reservera sig mot beslutet, och det var följande personer, GunBritt Henning (S), Diana Laitinen Carlsson (S), Johan Starck (S), Malin Jakobsson (S), Jonas Nilsson (S), Birgitta Johansson (S), Mikael Andreasson (S), Christina Bladh (S), Ronny Jakobsson (S), Ingegerd Axell (S) Bertil Granman (S), Bo Bergvall (S), Stig Axelsson (S), Carina Stende (S), Lennart Gustavsson (S), Ingrid Ottosson (S), Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP).

LÄS ÄVEN: Kommunstyrelsen får anmärkning av revisionen