Annons
Vidare till smt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Det här behövs och krisen kommer fortare än vi anar"

Det blir ingen förbättrad livsmedelsberedskap, inte i den bemärkelse som framfördes i ett medborgarförslag. Där föreslogs flera åtgärder för att kunna hantera om det blir en nationell livsmedelsbrist.

I mars förra året lämnades ett medborgarförslag in av Sonny Kongseryd om att Eksjö kommun borde ha en bättre livsmedelsberedskap. Tre konkreta förslag bifogades och har även besvarats i samband med att en utredning har gjorts.

Kongseryd framförde bland annat att det borde finnas bygdebaserade sammankomster med mål att ta fram en handlingsplan vid nationell livsmedelsbrist. Kommunen ska följa bygdebaserade planer för att kunna koordinera mellan bygder och tätorter samt ha en lokal beredskapslagring av potatis.

Detta besvarades av kommundirektören Tord du Rietz i samband med att en utredning gjordes av ärendet. I protokollet går det att läsa att boende på landsbygden och mindre orter klarar sig bättre än boende i städer, speciellt i singelhushåll. När det gäller handlingsplaner ska de ha ett helhetsperspektiv när det gäller krissituationer, inte endast för livsmedelsförsörjning. Något som måste bygga på frivillighet och eget ansvar.

Klara egen försörjning

När det gäller den lokala beredskapslagringen av potatis är svaret att det ska vara en kostnadseffektiv livsmedelsförsörjning vid kris.

"Att anskaffa egna lager och bygga upp en organisation för att hantera detta framstår som kostnadskrävande. I stället bör i första hand möjligheterna prövas att avtala med kommunens livsmedelsleverantörer och lokala producenter att dessa håller ett visst beredskapslager av grundläggande förnödenheter, exempelvis potatis."

I maj, i år, gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att:

"Intensifiera krisinformationen till a**llmänheten i syfte att stärka den enskilde individens förmåga att klara sin egen försörjning under kortare tid.

I anslutning till kommunens upphandling av livsmedel, eller i annat sammanhang, pröva möjligheterna att teckna avtal om försörjning med vissa baslivsmedel under kris eller extraordinära händelser."

Deltog inte i beslut

När ärendet var uppe på kommunfullmäktige valde Diana Laitinen Carlsson (S) att kommentera.

– Redan när vi fick in medborgarförslaget tyckte jag att det var fantastiskt bra. Ett väl genomtänkt förslag och intentionerna i det här är något som man borde följa. Jag begärde återremiss förra gången, då frågeställningarna i medborgarförslaget inte besvarades.

– Fortfarande svarar man inte det här på medborgarförslagets frågeställningar. Man ger andra uppdrag till förvaltningen i stället. Det är också bra naturligtvis. Jag yrkar inget annat. Jag håller fortfarande med dig Sonny, men jag kommer inte vidare. Därför avstår jag från att delta i beslutet.

Även centerpartisten Bengt Koltman valde att kommentera ärendet.

– Jag håller med Diana, det här är viktigt. Det här behövs och krisen kommer fortare än vi anar. Sonny har helt rätt. Jag har heller inget yrkande, men jag vill understryka vikten av medborgarförslaget.

LÄS MER: Bättre tillgång av livsmedel kommunen