Det var i maj som ett medborgarförslag

Förslagsskrivaren skrev att tjänsten skulle bidra till att personer med detta funktionshinder kan leva ett aktivt och självständigt liv. Uppgiften skulle vara att ge tips och råd om hur vardagens kan underlättas.

Tidigare har Eksjö kommun haft en halvtidstjänst med denna funktion, den upphörde däremot vid ett besparingstillfälle för flera år tillbaka.

Inom verksamheterna särskilt boende och hemtjänst har sociala sektorn integrerat syn- och hörselombud. Ombuden får utbildning i syn- och hörselkunskap.

I Jönköpings län föreskriver audionommottagningar och syncentraler hjälpmedel. Ibland görs hembesök för att undersöka vilka hjälpmedel som kan passa hemmet eller vad som behövs anpassas i bostaden.

Målgruppen får tips och råd från kommunens och regionens organisation för att underlätta vardagen. Därför föreslår socialnämnden att avslå medborgarförslaget. Förslaget ska vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

LÄS MER: Vill ha tillbaka syn- och hörselinstruktör