Det är han som har undertecknat svaret på det öppna brevet tillsammans med Niklas Lindberg, ordförande Aneby socialdemokratiska parti, Jan-Olov Adolfsson, ordförande Miljöpartiet de gröna i Aneby, Wanja Dolck, ordförande Moderaterna i Aneby, gruppledare Irene Oskarsson (KD) och gruppledare Jimmy Henriksson (L).

Det är viktigt att man har klart för sig vilka olika uppgifter man har, fortsätter Fälth. Det är viktigt att fullmäktige har att ta ställning till parken som sådan, medan tillsynsnämnden är remissinstans. Vi bollade över att om de vill träffa oss, så ställer vi upp. Det är viktigt att ha en dialog, men sedan är det inte alltid att man kommer överens.

För egen del så har jag respekt för att de känner det här hotet och att det finns de som inte tycker om detta. Men när du kommer ner på enskilda verk så är det Miljöprövningsdelegationen och tillsynsnämnden som får tycka till.

Jan-Olov Adolfsson (MP) framhåller att Miljöpartiet de gröna i Aneby är positiva till att möta personerna i och ta deras synpunkter och oro på allvar.

Vi är ju ett miljöparti och utifrån det är vi självklart positiva till energiformer som vindkraft, men inte till vilket pris som helst, konstaterar Adolfsson.

Vi har inte hunnit prata om detta ärende i partiet ännu, men vindkraft kan inskränka på andra viktiga värden. Det är många kraftverk i detta projekt som är ovanligt höga och finns i närheten av Försjön som är ett Natura 2000-område, och det känns inte bra. Vi kan inte gå in och försöka styra och justera i fullmäktige, men det skulle jag vilja kunna påverka.

Men kan inte ni som fullmäktigeledamöter lyfta era åsikter hos era respektive partikollegor i tillsynsnämnden?

Det kan vi göra, och det gör vi också. Vi har dock bara en ersättarplats där, men vi har pratats vid om detta ärende senast i går.

I översiktsplanen finns områden utpekade som lämpliga för vindkraftetablering, men det finns inte utskrivet hur många, hur höga eller exakt var dessa skulle kunna placeras, understryker Adolfsson vidare.

Argumentet att det finns utpekat i översiktsplanen räcker inte för mig. Det har inte preciserats.

Något som Miljöpartiet däremot vurmar lite extra för är solenergi. Vilket framför allt syns i för ett år sedan tillsammans med Socialdemokraterna.

Motionen fick partierna nyligen ett svar på. Fullmäktige har inte klubbat svaret ännu, men om så blir, så innebär detta att samhällsbyggnadsavdelningen och tekniska enheten ska ta fram en handlingsplan för installation av solceller tillsammans med Stiftelsen Aneby Bostäder och Amaq.

Vi är väldigt positiva till det svaret. I solenergin har vi inte de nackdelarna som vindkraft har, avslutar Jan-Olov Adolfsson.