Enligt en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort så har intresset för elcyklar svalnat rejält. Detta efter att den tidigare elcykelpremien inte fått plats i 2019 års budget.

Under 2018 var intresset för köp av elcyklar stort då man kunde få stöd som motsvarade en fjärdedel av inköpspriset, upp till ett maxbelopp på 10.000 kronor.

Nästan 100 000 personer hade fått bidrag för sina elcykelköp när pengarna som avsatts för subventionen tog slut några månader in på hösten.

If skriver i pressmeddelandet att närmare 30 procent av personerna som svarade i en undersökning sa att man funderat på att köpa en elcykel under våren 2018.

I år fick inte elcykelpremien plats i 2019 års budget och enligt If:s undersökning svarade endast fem procent, av 3 516 personer, att de funderat på att köpa en elcykel utan rabatt.

15 procent skulle dock vara intresserade om rabatten infördes på nytt, enligt undersökningen.