I dagarna blev det också klart att bolaget köper grannfastigheten till huvudkontoret i Jönköping som ägts av Alpnaering, ett bolag som tidigare flyttat till Vättersnäs.

Invid som verkar inom tre fokusområden, IT-infrastruktur, molntjänster och verksamhetsstöd har i dag ett 80-tal anställda i Jönköpings län och ytterligare 120 på ett flertal andra kontor.

 Det rullar på bra just nu och syftet med förvärvet av den nya fastigheten är att skapa förutsättningar för vår verksamhet att fortsätta expandera i Jönköping, säger Invids vd André Prien.

 Vi kommer att behöva såväl fler arbetsplatser som parkeringsplatser. Dessutom eventuellt ytterligare en drifthall och tack vare köpet får vi den handlingsfrihet vi behöver i detta läge.

Den aktuella fastigheten omfattar cirka 1600 kvadratmeter och i köpet ingår även tomtmarken ovanför själva byggnaden.

De yrkesroller som Invid just nu behöver är säljare, pyramidkonsulter, webbutvecklare samt Infrastruktur- och kommunikationskonsulter.