 Aldrig någonsin har vi haft en sådan efterfrågan från konsulter och aldrig någonsin har personalen varit så viktig, säger företagets vd, Peter Hellgren.

Consid hade vid årsskiftet 550 anställda fördelade över 14 orter. I en tid med starkt orderläge i IT-branschen och en rådande kompetensbrist har personalomsättningen i branschen aldrig varit så hög, hela 15 procent, enligt analytiker. Consid redovisar sex procents personalomsättning.

– Spontanansökningar och låg personalomsättning håller en stadig korrelation. Vi har alltid sett det som vår väsentligaste uppgift att skapa en arbetsplats våra medarbetare är stolta över och mår väl i, säger Peter Hellgren.

Företaget blev också under året utsett till landets bästa arbetsgivare inom IT och digital transformation av Universum och blev också ett super- och gasellföretag för femte respektive sjätte året i rad.

Under året gjorde företaget nyetableringar i Helsingborg och Västerås, öppnade upp kommunikationsbyrå i Göteborg och Malmö och lanserade fyra nya affärsområden. Rörelsemarginalen var oförändrad på tio procent.

– Vi kommer fortsätta att utveckla vår affär med nya affärsområden, etableringar och stark tillväxt över hela vår kompetensportfölj. Vi har aldrig haft så bra förutsättningar när vi går in i ett nytt kalenderår som inför 2018.

Peter Hellgren räknar med ett drygt 20-tal nya konsulter till Jönköping och det blir även nyanställningar till kontoret i Värnamo.

Vi brukar hitta det vi söker, men det klart att hela branschen efterlyser fler utbildningsplatser och att fler tjejer söker till IT-branschen.