I slutet av juli 2016 dog de två spädbarnen i Eksjö kommun. Innan dess borde Socialnämnden ha agerat på ett annat sätt gällande familjen, .

Nämnden har brustit i att säkerhetsställa barnens bästa, det fanns en beslutad insats för familjebehandling som inte var realistisk sett till föräldrars relation och de orosanmälningar som kommit in, säger Erik Kangeryd, enhetschef avdelning sydöst, IVO.

När fler orosanmälningar kom in borde nämnden ha omprövat beslutet för familjebehandling, fortsätter Erik Kangeryd.

Myndigheten ser allvarligt, dels på kommunens arbete inför det tragiska dödsfallet samt det arbete som har gjorts efter.

Vi tycket att det är allvarligt, det är viktigt att nämnden utreder och bedömer vilka behov som föräldrar och barn har.

I den utredning de gjorde i samband med den Lex Sarah-anmälan de skickade till oss borde man ha utrett och genomfört en egen granskning av handläggningen, vi ansåg att den var bristfällig.

Lagstiftningen är väldigt tydligt när det gäller barnens bästa men det är ändå något som ofta förbises, menar enhetschefen.

Det som är bäst för barnen ska vara avgörande. I allt för hög utsträckning sker beslut utifrån ett vuxenperspektiv och där är inte Eksjö unika, säger han.

Socialnämnden i Eksjö kommun ska senast den 7 april skicka in en redovisning till myndigheten som beskriver hur de säkerhetsställer att barnets bästa ska komma i främsta rummet i handläggningen.

Vi utgår ifrån att de inleder ett arbete och kommer in med en redovisning till oss, nämnden har ett arbete att göra. Vi har identifierat bristerna, vi säger inte vilka åtgärder som ska sättas in, säger Erik Kangeryd.

Läs även: Socialchefen: Vi vet lika lite som ni

Läs även: Eksjö kommun: Inga interna fel efter tvillingparets död

Läs även: Vården anmälde föräldrarna

Läs även: Socialen lägger locket på

Läs även: Föräldrarna frias från misstanke

Läs även: Källa: Familjehem var klart - socialen valde att avvakta