Det var den 18 oktober 2015 som mannen, trots tillträdesförbud, befann sig på Ränneslätt skjutplats i Eksjö kommun. Mannen förnekar brott och menar att han handlade i nöd då hans hund sprang ifrån honom under pågående jakt. Hunden, som efter en stund tog sig in på militärt område, bar en sändare som mannen följde.

Mannen kunde inte få kontakt med hunden eller militären och tog sig därför in cirka 130 meter på övningsområdet för att påkalla uppmärksamhet.

Av brottsbalken framgår att nöd gäller när fara hotar liv, hälsa eller egendom. Tingsrätten anser inte att mannen befunnit sig i en nödsituation i lagens mening eftersom att hunden togs om hand av militären efter att pågående militärövning avbrutits. Därför döms nu mannen för brott mot skyddslagen.

Påföljden blir 30 dagsböter samt att mannen ska betala 800 kronor till brottsofferfonden.

I avgörandet har en lagman och tre nämndemän deltagit varpå en av nämndemännen ansåg att åtalet skulle ogillas.

Tingsrätten vill ha in ett överklagande senast den 5 oktober i år.