Fastigheten saluförs av Skånegårdar AB som är mäklare som är specialiserade på lantbruksfastigheter.

Främst är detta en skogsgård och det finns även möjlighet till köttproduktion, säger Mikael Sjöberg, mäklare på Skånegårdar.

Gården med fastighetsbeteckningen Älgabäck 1 ligger söder om Sävsjö och inrymmer en huvudbyggnad på 300 kvadratmeter, gårdsarealen täcker 280 hektar, skogsmarken 178 hektar och dessutom finns 80 hektar inägomark. Dessutom innehåller fastigheten två flygelbyggnader och flera ekonomibyggnader.

Gården har ägts av samma släkt i flera generationer, men nu finns det inte längre någon som är intresserad av att fortsätta driva skogs- och lantbruksverksamhet som är en förutsättning för att kunna använda fastigheten. Den tidigare ägaren har bedrivit köttproduktion på gården.

För att kunna köpa gården krävs det ett stort eget kapital.

Jag skulle tro att du behöver ha tillgångar på 25 procent av värdet, alltså cirka 6-7 miljoner kronor, för att banken ska gå med på ett sådant lån, säger Mikael Sjöberg.

Gården utanför Sävsjö är för tillfället en av större fastigheterna bland Skånegårdars bestånd.

Det blir förstås en lite mer begränsad kundkrets när du kommer upp i de här prisnivåerna, säger Mikael Sjöberg.