Förskolan som finns i Kvarnarp är placerad i åtta lägenheter och har tre avdelningar. Det finns behov av renovering på den yttre och inre miljön. I området, vid Mariakapellet, finns också Svenska krykans nyetablerade förskola med två avdelningar.

En redovisning från Eksjö kommunfastigheter AB och Eksjöbostäder AB visar att det skulle kosta omkring 18 miljoner kronor för en nybyggnation av en förskola med tre avdelningar och mottagningskök.

Att göra i ordning lägenheterna som förskolan ligger i nu till just lägenheter skulle kosta runt fyra miljoner kronor.

Skulle man i stället välja att göra de renoveringar som behövs för att kunna fortsätta driva förskolan i lokalerna och bygga nya entréer skulle det kosta 15 miljoner kronor.

Det sistnämnda alternativet skulle innebära att verksamheten behöver flytta till andra tillfälliga lokaler en tid. Den kostnaden är inte inräknad och inte heller brandskyddsdokumentationen. Därför finns det en risk att kostnaderna kan öka.

Kommunstyrelsen förordar att det byggs en ny förskola i Kvarnarp och att lägenheterna som i dag nyttjas till förskolan görs i ordning till lägenheter igen. Ärendet ska hänskjutas till budgetberedningen för att se om de är möjligt att genomföra en nybyggnation av förskolan.

Det här beslutet innebär inte att det blir så här. Alla investeringar måste vägas i budgetarbetet. Det här är ett förslag på hur man skulle kunna göra men vi skickar det vidare till budgetarbetet för en prioritering, säger Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande.

LÄS MER: Nedläggning av Kvarnarps förskola skrinläggs