Över tio särskilda boenden finns det i Nässjö kommun, bland annat Ingsbergsgården, Björkliden och Skogsborg. Nu är det på gång att samtliga dessa boenden ska få trådlösa nätverk. Socialnämnden klubbade nyligen igenom att en utredning om möjlighet och kostnader ska genomföras.

Många har vant sig vid tillgång till trådlösa nätverk och det ger också möjlighet till att hålla kontakten med vänner, bekanta och barnbarn, men även titta på sina favoritprogram på tv som inte sändes när man ville titta, säger Anders Karlgren (M), ordförande i socialnämnden.

Och då tycker vi att det är viktigt att det också finns på särskilt boende.

Han framhåller även att detta inte bara kommer de boende till gagn, utan även personal och besökande anhöriga får nytta av de trådlösa nätverken.

Vi måste se till att ha ett modernt arbetsliv och man inte springa med papper i den utsträckningen och man ska inte behöva ringa, utan man måste kunna söka informationen om de boende, säger Karlgren.

Har det varit en stor efterfrågan?

Ja, vi har fått förfrågningar och det finns ett litet pilotprojekt på Norråsagården och det har gett bra resultat.

Karlgren förklarar även att anledningen till utredningen som ska göras innan ett slutgiltigt beslut i ärendet tas, är att få fram de ekonomiska förutsättningarna.

I bästa fall blir det klart till nästa möte, annars dröjer det en månad till. Tanken är att vi ska rulla ut detta ganska omgående.

Samtliga ledamöter i nämnden är positivt inställda till projektet enligt Karlgren och han menar även att det ger möjlighet till att inrätta så kallad välfärdsteknik.

Vi kan gå in med en ny form av övervakningsteknik.

I stället för att knacka på dörren på natten får att se att brukaren sover lugnt och inte har ramlat ur sängen, ger övervakningssystemet indikationer på om brukaren inte legat i sin säng på en stund.

Nu blir det inte så att vi monterar in kameror och annat utan att boenden är med på det, klargör Karlgren.

Han berättar även att de undersökningar som kommunen gör när invånare fyller 80 år, visar att många äldre använder internet.

Det var över 80 procent av 80-åringarna som använde internet.