Som tidningen tidigare berättat har hon och hennes partikamrater i regionen kämpat för Aneby i den nya ambulansorganisationen för länet.

– Även flera andra allianspartier har drivit på i frågan, säger Beata Allen.

Nu har nämnden för folkhälsa och sjukvård fattat sitt beslut. Det innebär att en av de två ambulanser som organisationen utökas med från årsskiftet placeras i Aneby. Den andra hamnar i Mullsjö.

– Självklart är det väldigt bra att att även den nordöstra delen av Jönköpings län och framför allt invånarna i Aneby får en ambulans. Det innebär att vården blir mer jämlik.

Längst tid

Aneby är den kommun i länet som har den längsta inställelsetiden, 21 minuter, vid högprioriterade utryckningar. Målet för länet är att det inte ska ta längre tid än 20 minuter för en ambulans att komma.

Aneby får en ambulans stationerad på orten.

Foto Arkiv

De två nya ambulanserna ska vara stationerade i Aneby och Mullsjö dagtid, vilket i praktiken innebär att de kan rulla fram till klockan 23.

– Visst hade det varit önskvärt med en placering dygnet runt, men det är dagtid som de största behoven av ambulanstransport finns.

Enligt Beata Allen innebär beslutet i nämnden för folkhälsa och sjukvård en ökad trygghet för Anebyborna. Hon påpekar dock att ambulansen inte kommer att stå parkerad i Aneby hela dagarna.

– Nej, även om den ska vara stationerad här ska den rulla på våra vägar. Ibland står ambulanserna parkerade på strategiska platser, till exempel vid Blå Grindar.

Sociala utskottets ordförande ser med spänning fram emot nästa mätning av inställelsetiden.

– Det blir intressant att se om den minskar, men jag räknar med att det blir så.

Bra läge

Beata Allen konstaterar också att ambulansen stationeras i Aneby i ett mycket bra läge.

Till årsskiftet ska blåljushuset vara färdigt och i det finns plats för en ambulans.

– Det kommer att underlätta för ambulanspersonalen, säger hon.

Till sist lite fakta om själva beslutet. Sedan regionen beslutat att förstärka 2019 års budget med 34,1 miljoner kronor har det blivit möjligt att köpa in de två nya dagambulanserna. Ny ambulanspersonal ska rekryteras och de aktuella fordonen upphandlas. Målet är alltså att de ska börja rulla kring årsskiftet.