Samhällsbyggnadsnämnden i Eksjö har beviljat bygglov för Ciselören 1, där Forssellska gården tidigare låg. Stefan Elm, vd på Byggnadsfirma Stridh och Son AB, berättar hur tidsplanen ser ut.

Att vi fick ett beviljat bygglov nu går enligt plan. Nu ska handlingarna göras klara till mitten av februari, för att gå ut på anbud. I slutet av mars räknar vi att vi har fått in alla anbud från entreprenörerna. Under maj månad hoppas vi på att det kan bli byggstart, berättar han.

När det är klart med vilken firma som ska bygga huset kommer man att ha möte med fastighetsägare och de som bor i närheten för att berätta om byggprocessen.

Det är klart att byggprocessen kommer att påverka omgivningen, framförallt markarbetena. Husen ligger så tätt intill varandra, men vi ska arbeta för att bekymren ska bli så få som möjligt. Vi kommer behöva stänga av någon gata, men vi vet att det är viktigt att hålla så mycket som möjligt öppet, säger Elm.

Den källare som hittades kommer inte att användas i det nya huset, men den kommer inte heller att rivas. Den kommer att bevaras för eftervärlden under huset.

Går allting som det ska, kan huset färdigställas till sommaren 2019.

Det har gått att anmäla sitt intresse för lägenheterna till Eksjöbostäder. Den senaste siffran Stefan Elm hörde var att det var ett 50-tal personer som hade visat intresse. Till hösten kommer de att få lämna en slutgiltig intresseanmälan.

Personerna kommer att få välja lägenhet utifrån sin plats i kön, berättar han.

Det blir som sagt 17 lägenheter, och verksamhetslokaler på bottenplan. De är på drygt 220 kvadratmeter. Stefan Elm berättar att det finns tre ingångar till ytan. och står bakom utformningen.

Beroende på vilken verksamhet som ska vara i lokalerna kan det bli en verksamhet som har hela ytan eller tre verksamheter som delar upp ytan. Det finns flera intressenter av lokalen, säger han.

LÄS ÄVEN: Kommunen köper Forssellska gården

LÄS ÄVEN: Vinnaren i arkitekttävlingen avslöjad

LÄS ÄVEN: Här är de arkeologiska fynden i Eksjö