Med mycket kort varsel ansökte Länstrafiken om att få sätta in , för att avlasta det stora behovet av bussar från Mariannelund mot Eksjö och Nässjö under morgonrusningen.

En av avgångarna har så många passagerare att . Innan dess stod många passagerare i mittgången i brist på lediga säten.

Bara dagar innan den nya tågplanen skulle fastställas av Trafikverket, ansökte Länstrafiken om att få sätta in denna morgontur. Den skulle börja att rulla vid tidtabellbytet den 11 december.

Nu gör emellertid Länstrafiken en kovändning.

I går beslutade vi att inte genomföra det, utan vi kommer att vända i Eksjö som tidigare, berättar Thomas Adelöv, trafikplanerare inom Länstrafiken, under fredagen.

Det finns flera skäl till det. En av dem är den ekonomiska aspekten. Ansökan om tågtrafik gjordes med kort varsel, och med en noggrannare ekonomisk kalkyl ser Länstrafiken att det inte bär sig.

Det blir inte billigare att köra tåget än bussen, berättar Thomas Adelöv.

En av anledningarna är att tiden vid närmare eftertanke inte passar den avgång som attraherar skolungdomarna. Risken är därför stor att Länstrafiken ändå tvingas sätta in en extrabuss.

I takt med att allt fler asylboenden läggs ner minskar även antalet resenärer, och det är lättare att ta bort en extrabuss än göra ändringar i tågtrafiken.

Lägger vi in tågtrafik så är det svårt att få bort det på kort sikt.

Därtill är tillgång på tågsätt ansträngd eftersom det pågår ett planerat underhåll av fordonsparken.

Just nu har vi ont om fordon, berättar Thomas Adelöv.

Kovändningen innebär att tågtrafiken går enligt de ursprungliga planerna.