Förslaget var att lägga ner lekplatsen vid Skönbergavägen-Hagabergsvägen, och i stället satsa på en fotbollsplan. Det väckte kraftiga protester. Bland annat lämnades ett medborgarförslag in om att bevara lekplatsen. Så blir det nu.

Vi lyssnade på medborgarna. Vi tar ett steg tillbaka, berättar Mats Danielsson (M), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Lekplatsen blir kvar, men lekhuset i området kommer att rivas av säkerhetsskäl. Kvar blir en gungställning, ett gungdjur samt en lekborg med rutschkana.

I framtiden väntar normalt underhåll, men det finns inga planer på några nya lekredskap för tillfället.

Någon fotbollsplan blir det däremot inte på lekplatsen vid Skönbergavägen-Hagabergsvägen, den förläggs i stället till lekplatsen Elefanten. Där finns det också ett medborgarförslag om att rusta upp och satsa på barnen, och det var ursprungligen ambitionen.

Den planerade upprustningen av Elefanten skrinläggs dock. Pengarna räcker inte till att bevara samtliga Västra Brudbadets tre lekplatser och samtidigt utöka med nya lekredskap på en av dem. Den bedömningen för samhällsbyggnadsnämnden.

Konsekvensen av det innebär att Elefanten inte får någon upprustning, berättar Mats Danielsson.

Däremot så blir det även här fortsatt normalt underhåll.