Alf Tagesson har i åratal kämpat för bredbandsutbyggnad i Karlstorp. Förra hösten kom så en ljusning då Telia kom med ett erbjudande om fiber till kunder inom Karlstorps och Pauliströms telefonstationområden. Sedan dess har Tagesson och andra eldsjälar försökt få så många som möjligt att nappa på erbjudandet.

– Nu är anslutningsgraden uppe i 54 procent, och det får man vara nöjd med med tanke på att det är många fritidshus i området, säger Tagesson.

Ska utvärdera

I februari hörde Alf Tagesson av sig till Telia för att höra hur det går med utbyggnaden. Han fick då svaret att det var brist på entreprenörer. Tagesson föreslog då Smålands fiberteknik som är verksamma i flera kommuner i närområdet.

– Jag fick då svaret att de skulle utvärdera denna entreprenör. Jag har ännu inte hört något och nu har det gått över två månader. Detta är också en entreprenör som redan gör jobb åt Telia. Jag förstår inte varför det ska ta sådan tid, säger Tagesson.

Bra intryck

För ett tag sedan tog Tagesson initiativ till ett möte som hölls i Eksjö. Särskilt inbjuden gäst var riksdagsledamot Anders Åkesson (C). Medverkade gjorde också representanter för Smålands fiberteknik.

”Jag fick med mig många bra intryck vid mötet med Smålands fiberteknik”, framhöll Åkesson i ett mejl till Alf Tagesson.

Åkesson framhåller att samhället har som mål att 2025 ska alla hushåll kunna ansluta sig till bredband med hög kapacitet. Han tycker målet är rimligt men framhåller också farhågor med detta, bland annat att aktörer konkurrerar om att få teckna avtal om fiberuppkoppling men att man sedan inte fullföljer åtagandet.

”Människor, bygder och byar "hamnar i spagat" och riskerar att bli helt utan uppkoppling. Det är orimligt att statliga aktörer som till exempel Trafikverket tar upp emot sex månader på sig att ge bredbandsbyggare besked angående att få tillstånd att gå längs det finmaskiga länsvägnätet med fiberförläggning. Detta försinkar en redan seg process”, säger Åkesson.

Duger inte

Åkesson säger om Karlstorp att man på frivillig väg budat samman tillräckligt med underlag för Telia att bygga upp ett fibernät, detta i god tid innan Skanova stänger ned befintligt nät i december i år.

”Att nu försinka den utbyggnaden vidare, genom att skylla på brist på entreprenörer att förlägga fibern duger inte. Folket i Karlstorp har ju även raggat fram en duktig entreprenör, vad väntar Telia på?”, frågar sig Åkesson.

Även Alf Tagesson ställer samma fråga.

– Men jag kommer inte att ge mig. Jag kommer att köra så långt det går, sedan om jag lyckas det är en annan sak, säger han.