Du som har utfart mot gata, är ägare till en hörntomt eller har din tomt intill en gata - du, har också ett ansvar för trafiksäkerheten. Siktskymmande föremål, som häckar, staket och murar, får inte vara högre än 80 centimeter ovanför gatan.

– Det här är inga nya regler. Vi går ut med en påminnelse för att förtydliga vad man som fastighetsägare bör och ska göra för att höja trafiksäkerheten, säger samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring.

– Eksjöborna är absolut inte dåliga på att klippa häckar. Men det finns alltid några som kan bli bättre, och ibland kan det vara så att man inte känner till de regler som finns på kommunens hemsida.

Ansvar för trafiksäkerhet

Det är fastighetsägaren som ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför problem för trafikanter. Skyltar, vägmärken och belysningsskyltar får inte skymmas.

– Olycksstatistiken är låg, men det finns alltid en känsla att det är livsfarligt när två parter kommer mot varandra från varsin sida utan att se varandra. Det kan gå riktigt illa.

Om man precis har flyttat in i en fastighet med en något högre mur kring tomtens gränser, behöver man då riva ner byggnationen i kväll?

– Nej, man borde kunna lita på att det har byggts riktigt. Alla byggnationer som går utanför dessa regler kräver bygglov.

Mikael Wärnbring menar att om alla hjälps åt med detta, och gör sin del är det jättebra. Då ökas trafiksäkerheten och vi kan rädda liv.