Peter Wallenberg, biträdande socialchef, tillbakavisar påståendena om att det skulle vara kommunen som uppmanat hyresgäster att inte betala sina räkningar.

Så jobbar inte kommunen, enligt honom.

Vi säger aldrig att någon ska låta bli att betala räkningar. Det skulle vi inte uppmana till, säger han bestämt.

Om personer vänder sig till oss och frågar hur de ska göra för att protestera mot en räkning berättar vi hur marknaden fungerar. Vi informerar då bara om hur man gör för att bestrida en räkning.

Peter Wallenberg förnekar att han gett något löfte om att situationen ska lösas för dem som i det nu aktuella fallet låtit blir att betala elräkningar och därför är skuldsatta.

Jag har bara bokat tid för ett enskilt möte med en av personerna. Jag har inte lovat att skulden ska regleras, varken åt ena eller andra hållet, säger han.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Peter Larsson är väl bekant med de aktuella hyresfastigheterna i östra kommundelen efter flera besök på plats .

Men inget av husen är något pågående ärende för oss för närvarande. Vi har inte heller några aktuella klagomål, säger han.

Enda undantaget är en fastighet som förelagts att åtgärda ventilationen före den 1 november.

Peter Larsson berättar att han flera gånger påtalat för fastighetsbolagets företrädare att systemet med kallhyra är osmidigt både för hyresvärd och hyresgäst.

Speciellt om det som här rör sig om dåligt isolerade bostäder som värms upp med direktverkande el, säger han.

Peter Larsson poängterar dock att så länge lägenheterna är varma och har varmvatten är detta inte något ärende för hans avdelning.

Mitt jobb handlar om att bostäder ska vara beboeliga och justa. Hyresnivåer är däremot inte en kommunal fråga.