Det var formellt kommunens samhällsplaneringsnämnd som beslutade att förelägga ägaren om vite på totalt 10 000 kronor. Personen skulle betala 5 000 kronor i straffavgift för taket som skulle åtgärdas och lika mycket för fasaden som stod ofärdig.

En ansökan skickades till Mark- och miljödomstolen för att få utdöma vitet.

Men där blir det nej.

Domstolen har redan vid ett tidigare tillfälle, 11 februari 2019, avslagit nämndens ansökan om att få utdöma vite i ärendet. Motiveringen domstolen gav den gången var att nämnden inte kunde visa att föreläggandet hade överträtts av ägaren till huset.

Samhällsplaneringsnämnden gjorde den 27 augusti 2019 en ny inspektion vid bostaden och konstaterade att bristerna inte var åtgärdade.

Man begärde då ännu en gång att få döma ut vite hos domstolen. Men beskedet är att det inte är möjligt att få samma sak prövad en gång till.

Därför avvisas nämndens ansökan på nytt.