På tisdagen behandlade kommunstyrelsen i Sävsjö den nya äldreplanen och har föreslagit kommunfullmäktige att anta planen. Själva äldreplanen tar sikte på 2030 men ska i första hand gälla åren 2018 till 2023 med mål och planer för satsningar på bland annat särskilda boenden, demensboenden och trygghetsboenden. Planen tar även upp hur äldre bättre ska kunna fortsätta ha ett bra liv och känna sig som en del av samhället samt hur äldreomsorgen ska utvecklas med bland annat ny teknik och anpassning till nya generationens äldre.

Läs mer: Ny äldreplan i Sävsjö på gång: "Har ett underifrån perspektiv"

Många är de nämnder, förvaltningar och aktörer från närings- och föreningslivet som väntat på ett beslut kring den nya äldreplanen. när den låg ute på remiss kom utlåtanden från bland annat äldreorganisationer, samhälls- och hembygdsföreningar, Sävebo och kommunala nämnder.

Efter den senaste remissrundan och de ändringar som gjorts utifrån de svar som inkom då bedöms nu äldreplanen vara redo för ett politiskt beslut i fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (KD), skriver i en kommentar till det förslag kommunfullmäktige nu har fått att:

Läs mer: Efterlängtad äldreplan nästan klar

"Utgångspunkten för denna förnämliga plan är att fler och fler av Sävsjö kommuns invånare är äldre men också friskare allt längre! Det betyder att en plan för livet som äldre inte bara kan omfatta äldreomsorg, utan också innehålla förslag på insatser kopplade till ett rikt liv som äldre och som fortfarande aktiv i samhällslivet på olika nivåer. Alla i Sävsjö kommun ska få känna och uppleva ”Livslust-hela livet”."