Annons
Vidare till smt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kommunstyrelsen får anmärkning av revisionen

Revisorerna i Eksjö kommun riktar anmärkning mot kommunstyrelsen. I över två timmar diskuterades kommunens årsredovisning för 2017, revisorernas skrivelse och ansvarsprövning.

Deloitte har fått i uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun att genomföra den lagstadgade granskningen av kommunens årsredovisning för 2017.

I revisionsberättelsen riktar revisorerna anmärkning mot kommunstyrelsen med anledning av bristande styrning och ledning ur ett uppsiktspliktperspektiv.

Kommunrevisionens ordförande, Stig Andersson (S), gick igenom årsredovisningen för 2017 och revisionsberättelsen under torsdagens kommunfullmäktige.

– Vi anser att kommunstyrelsen inte har agerat tillräckligt utifrån sitt ansvar till socialnämnden med hänsyn till reglemente samt uppsiktsplikten.

Presenterade åtgärder

I sammanfattningen går det att läsa:

"Totalt justerat resultat för året är -26,3 miljoner kronor. Det lagstadgade balanskravet för 2017 är därmed inte uppfyllt och tillräckliga medel i resultatutjämningsreserven saknas för att täcka underskottet.

Sociala sektorn visar ett underskott mot budget om - 50,1 miljoner kronor. Socialnämnden är ansvarig för att vidta ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppsiktsplikten och ytterst att nämnden når en ekonomi i balans."

Det var många av fullmäktiges ledamöter som ville bemöta och kommentera redovisningen. Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande, presenterade vilka beslutande åtgärder som kommunstyrelsen gjort under 2017 och än så länge under 2018 för att få ekonomin i balans.

Ska återredovisa

Presidiets förslag till beslut om revisionens skrivelse var att följa revisionens rekommendationer om beslut gällande åtgärdsplan för återställande av det negativa balanskravsresultatet och hur de ska regleras. Även att återredovisning av vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska ske till kommunfullmäktige vid sammanträdena i juni och i september.

Jan Lindholm (M), Diana Laitinen Carlsson (S) och Ronny Jakobsson (S) framförde ett tilläggsyrkande till ärendet.

De ville tillstyrka, i enlighet med revisorerna, att man riktar anmärkning mot kommunstyrelsen med anledning av bristande styrning och ledning ur ett uppsiktsperspektiv.

LÄS MER: Kritik från revisionen: "Tas emot med en gäspning"