Veteranmotorklubben vill köpa ett markområde intill sitt museum i Ukreda. Det handlar om cirka tre och ett halvt hektar som ägs av Ydre kommun.

Kommunstyrelsen beslutade redan för ett år sedan att sälja området till föreningen. Men först skulle en planutredning göras för hela området runt veteranmotormuseet och Ydregården. Någon prislapp sattes inte i det läget, utan det rörde sig om ett principbeslut.

Planutredningen är nu klar och ärendet är tillbaka på kommunstyrelsen bord för beslut nu den 2 maj.

Utredarna anser inte att planerna på att utveckla museet påverkar området negativt. Ydregårdens verksamhet bedöms rent få fördel av en ny parkering.

Områdets naturvärden är knutna till de gamla ekarna på betesmarken och anses inte ta skada av utvecklingsplanerna.

Därtill skulle såväl kommunen som Österbymo få nytta av att veteranmotormuseet utvecklas, heter det i utredningen.

Veteranmotorklubben tänker bland annat anlägga en äventyrslekpark och bygga en större utställningshall. Därtill finns planer på att bygga några mindre byggnader för takpannefabrik, smedja och såg med hyvelhus.

Kommunchefen Pär Franssons förslag till kommunstyrelsen är att markområdet som kommunen äger ska säljas till föreningen för 2,50 kronor per kvadratmeter. Det blir totalt 87 500 kronor.

Vidare föreslås att marken får säljas även om den är utarrenderad.

Kommunen har visserligen sagt upp arrendet men den nuvarande arrendatorn har motsatt sig uppsägningen. Om inte arrendenämnden fattar ett annat beslut, eller en förlikning sker, kan det hända att föreningen inte får tillträde till marken förrän i början av 2020.

Föreningen har signalerat sitt intresse för att köpa marken innan dess och därmed också ta över arrendekontraktet.

På tisdag fattar kommunstyrelsen beslut om försäljningen.