Paul Fägerskiöld har utbildat sig på Kungliga konsthögskolan i Stockholm och även studerat i Wien. Han har ställt ut både i Sverige och internationellt, bland annat på Moderna Museet i Malmö. Han har också medverkat i samlingsutställningar på Wanås och på Bonniers konsthall.

Konstnärsstipendiet tillhör de största i landet och instiftades av bankdirektören Åke Andrén i Värnamo. Pengarna ska gå till lovande konstnärer.

Paul Fägerskiöld: "Spirit In The Sky", 2018

Foto Galeri Nordenhake

Årets jury, som bland annat bestod av konstnären Karin Mamma Andersson och museichef Karin Sidén från Prins Eugens Waldemarsudde, betonade i sin motivering Paul Fägerskiölds analyserande hållning till måleriet: "Han reducerar ofta medlen i sitt måleri för att maximera olika uttryck. Fägerskiölds egensinniga konst framstår som stram, exakt och kraftfull, men också som undanglidande och öppet lekfull."

Som en direkt följd av stipendiet ställs Paul Fägerskiöld verk ut på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. Under vintern öppnar även en utställning på Jönköpings läns museum.

Förra året fick konstnären Éva Mag konstnärsstipendiet.