Hon ville också veta .

Tidningen har ringt några idrottslärare och frågat. Johan Slättberg är idrottslärare för elever på Brinellskolan, Norråsaskolan och särskolan. Han är också (S)-politiker och har hört Strindberg diskutera i kommunfullmäktige.

På hennes fråga svarar han ja

Jag finner inget konstigt i det. Att få betyg och bli behörig till studier på gymnasiet går före diskussionen om segregerad undervisning, anser han.

Normalt lär sig elever att simma i årskurs 2. För att få ett betyg i ämnet idrott är det ett krav att man kan simma i årskurs 9. Betyget behövs för att komma in på gymnasium.

Könsuppdelningen är gjord för att nyanlända ska delta på simlektionerna.

Det har skett med skolledningens medgivande.

Det är måluppfyllelse med godkända betyg som skolpolitiker och skolledare har bedömt som viktigast säger han.

Risken är annars att elever inte kommer om det är både tjejer och pojkar i bassängen.

Johan Slättberg har under läsåret lärt 31 elever att simma.

Det har accepterats fullt ut att det är jag, en manlig lärare, som undervisar kvinnliga elever. Det är positivt och jag är i bassängen under lektionen. Ibland måste man ta i flickorna för att lära ut tekniken.

Svensk skola förespråkar samidrott och den uppfattningen delar Johan Slättberg.

 Det förekommer inte könsuppdelade lektioner i något annat moment än i simningen, säger han.

Johan Slättberg har varit lärare i 33 år.

Jag var själv elev på den tiden när skolan hade gymnastiken delad mellan tjejer och killar.

Det ändrades i skarven på 70- och 80-talen. När han började undervisa som lärare hade klasserna både flickor och pojkar.

I många år har idrott och hälsa varit ämnet där killarna i genomsnitt har bättre betyg än tjejerna. Det är ett känt faktum. Det kan man fundera över. Ämnet kanske har varit lite för mycket på killarnas villkor. Det är en professionsfråga att reda ut.