Alla tidningar beräknas kunna delas ut under dagen. Vi är medvetna om problemen och beklagar det inträffade.