Läs mer: Så blev Frida en fånge hos hallicken: ”Det är pinsamt – men jag litade på honom”

Polisregion Öst är sist ut i landet, men nu får Östergötland, Jönköping och Sörmland också regionkoordinatorer som är en del i den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Regionkoordinatorerna ska följa en individ som är utsatt för människohandel eller prostitution och se till att de får rätt kontakter med olika myndigheter.

– Det är komplexa och svåra ärenden, med många olika myndigheter inblandade, nu kan hjälpen till de utsatta fungera bättre, säger Madeleine Söderberg.

Läs mer: "En människa kan man sälja hur många gånger som helst"

Regionkoordinatorerna kommer även arbeta med att utbilda och fungera som stöd till polis och personal inom socialtjänsterna i länet.

– Det kan vara första gången som en socialhandläggare kommer i kontakt med en person som är utsatt för människohandel, då är det viktigt att de vet vart de kan vända sig.

I Jönköpings län kommer Charlotte Edlund och Lena Pettersson att arbeta som regionkoordinatorer.

– De har redan utgjort en spetsgrupp och arbetat länge med de här frågorna.

I orter som sedan tidigare infört regionkoordinatorer har antalet upptäckta fall av och ingripanden mot människohandel ökat.

Läs mer: Prostitutionen är mer utbredd i Jönköping än i jämförbara städer

Prostitutionen ökar i mellanstora svenska städer och och Madeleine Söderberg ser införandet av regionkoordinatorer som en effektiv väg att nå de utsatta och på sikt minska problemet.

Relaterat till artikeln