För drygt ett år sedan uppvaktade Frinnaryds Samhällsförening Aneby kommun. I en skrivelse ställdes ett antal frågor om skötseln i samhället. En del synpunkter fanns.

Ett år senare, i november 2018, lämnades ytterligare en skrivelse, där det påpekades att det fortfarande finns en del frågetecken.

Ett handlar om torget, som föreningen till viss tycker har blivit bättre, men man konstaterar exempelvis att plattor fortfarande inte har rensats från ogräs. Önskemål finns också om att så igen den boulebana som inte längre används.

I sitt svar skriver samhällsbyggnadsavdelningen att boulebanan ska läggas igen under 2019 samt att kommunen köpt in en ogräsborste för maskinkörning.

Skrotbilar vid spåret

Det finns också synpunkter på att det fortfarande står skrotbilar vid järnvägsspåret. Där hänvisar kommunen till att den person som jobbat med detta ärende har slutat, men att förhoppningen är att problemet ska kunna åtgärdas under 2019.

Den dåliga vägen, med gropar och trasig asfalt, till idrottsplatsen tas upp i skrivelsen. Där får föreningen löfte om att beläggningen ska åtgärdas under året.

Ytterligare en fråga handlar om indragna bussturer på sommarlovet. Den ska kommunen ta med sig till länstrafiken, som ju ansvarar för kollektivtrafiken i Jönköpings län.

Sist i sin skrivelse framför föreningen önskemål om att den gamla Svartåbron ska renoveras eller ersättas med en ny. Samhällsbyggnadsavdelningen svarar att det är oklart med ägarförhållandena och att Aneby kommun inte har pengar till att rusta upp bron alternativt bygga en ny.

Läs mer: Nu ska missionshuset rivas

Läs mer: Följ med in i pittoresk affär