Fibernät har varit på tal bland fastighetsägarna söder om Rydsnäs under flera år. I området för den planerade utbyggnaden berörs ett 50-tal adresser. Om kostnaden blir rimlig antas ett 40-tal av dem ansluta sig till nätet.

Fastighetsägarna har bedömt att det inte är lönt att söka bredbandsstöd till deras område eftersom det är för litet och för få bor där året om. Projektet lär därför ha svårt att konkurrera med andra liknande om de statliga stödpengarna.

De tycker också att en ansökan om bredbandsstöd för med sig för mycket annat, en förening måste bildas och det blir en hel del byråkrati.

Dyrare med stöd

Paradoxalt nog blir det billigare att bygga ett nät utan bredbandsstöd för dem, utan att nätet blir sämre. Detta eftersom de då är fria att bygga mycket med ideella krafter och kan anlita gräventreprenörer per timma i stället. Samtidigt som projektet kräver mindre administration.

Fastighetsägarna hoppas att projektet kan genomföras enligt det som de kallar Lex Lägernäs. Den modellen innebär att fastighetsägarna står för alla schaktkostnader. Om de sedan kan visa fakturor från gräventreprenör på minst 15 000 kronor var kan anslutningsavgiften till Ydre kommun bli så låg som 1 000 kronor per anslutning.

23 kilometer fiber skulle åtminstone förbättra kommunikationen via fiber runt Rydsnäs-Katebo-Brokabo. Vägnätet förblir en annan fråga.

Foto Anders Gunnar

23 kilometer

Ydre kommun har redan bekostat projekteringen. Schaktsträckan beräknas bli 23 kilometer. När grävkostnaden räknats bort beräknas resten av projektet kosta cirka 1,1 miljoner kronor. Beroende på hur många som ansluter sig kan kostnaden bli något lägre eller högre.

Fastighetsägarna räknar med att kunna utföra schaktarbetet för ungefär 25 000 kronor per anslutning.

Kommunstyrelsen hade uppe bidragsansökan vid sammanträdet i måndags och föreslår att kommunfullmäktige ska anslå 1,2 miljoner kronor till projektet. Pengarna ska i så fall tas ur kommunens investeringsbudget där det finns pengar avsatta till bredbandsutbyggnad.