Kvinnan som åtalas för bokföringsbrott, var tidigare företrädare för ett aktiebolag med säte i Nässjö. Bolaget försattes i konkurs i maj förra året.

Enligt åklagaren har kvinnan uppsåtligen, eller i andra hand av oaktsamhet, åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen. Åsidosättandet består i att hon underlåtit att löpande bokföra uppkomna affärshändelser alternativt bevara räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt.

Åsidosättandet har skett mellan den 1 september 2016 och slutet av maj förra året.

Vid den kommande rättegången, om bokföringsbrott, i Eksjö tingsrätt kommer kvinnan att få berätta sin version. Ett vittne ska höras om sitt arbetet med konkursen och vilket material som lämnats till konkursförvaltaren. Syftet med det senare förhöret är, enligt åklagaren, att styrka den aktuella gärningen.

Under rättegången kommer dessutom annan bevisning, bland annat i form av konkursbouppteckningen och kontoutdrag, att lyftas fram.