Vid socialnämndens senaste sammanträde tog man upp ärendet om möjliga boendeformer för personer med långvarigt missbruk och plan för utveckling av öppenvården.

Ärendet handlar om att lågtröskelboende behöver inrättas i kommunen eftersom bostadslöshet för de här personerna kan göra att deras problem trappas upp.

Lågtröskelboende är enklare bostäder med gemensamma utrymmen där små grupper kan få igång sin boendesituation tillfälligt i väntan på ett mer permanent boende.

Vi har jourlägenheter där man kan få tillfälligt tak över huvudet men det räcker inte. Vi måste hitta något annat sätt att jobba på. Därför tittar vi på lågtröskelboende som blir en mer långsiktig lösning. Där kan du få tak över huvudet och det gör att du kan koncentrera dig på att få ordning och reda i livet.

Det kommer alltid finnas personer som har behov av sådana här bostäder, säger Peter Wallenberg, biträdande socialchef Eksjö kommun.

I förslaget till beslut står det att man vill öka boendestödet i kommunen med fyra tjänster som ska omfatta den aktuella målgruppen. Förvaltningen ska få i uppdrag att göra en översyn hur alla verksamheter kan bidrag med förebyggande insatser främst för barn och unga. Sociala sektorn ska få i uppdrag att utreda hur en ökning av sysselsättningsåtgärder för målgruppen kan genomföras.

Vi arbetar med att försöka få in ett lågtröskelboende. Det kräver personal och resurser som kan det här, säger Marie-Louise Gunnarsson (M), socialnämndens ordförande.

Nämnden har gett förslag på beslut som ska vidare till kommunstyrelsen.