Regionen brukar då och då förlägga fullmäktige utanför Jönköping. Sävsjö stod på tisdagen värd för augustisammanträdet och ledamöterna fick ett varmt välkomnande i kulturhuset. Sävsjö musikskola angav tonen för förmiddagens plenum med en konsert med fullt ös. Vårdpolitikerna gillade helt klart det de hörde och var möjligen en aning tontaggade när regionfullmäktige drog igång. Debatten blev nämligen både het och högljudd.

Lokala företrädare gavs under dagen möjlighet att berätta om stort och smått som är på gång i Sävsjö kommun och ledamöterna togs även med på studiebesök till olika verksamheter och företag.

Höghastighetsbanan är jättebra. Men vi i Sävsjö vill också betona värdet av att stambanan håller bra standard. Den är viktig för oss småkommuner. Både för våra företag och invånare, betonade kommunchef Jan Holmqvist.

Han betonade att Sävsjö har ett offensivt näringsliv som är beroende av goda transporter med tåg och lastbil för att behålla och stärka sin ställning på marknaden.

Vi har faktiskt flest husfabriker i länet, förklarade kommunchefen stolt. Träindustrin är väldigt viktig för oss.

Men det finns också exempel på nya företag i helt andra branscher som efter etablering i kommunen vuxit snabbt och idag har 200 anställda. Det är vi mycket glada för.

Som ett tecken på den framtidstro som just nu finns i hela Sävsjö kommun nämnde Jan Holmqvist de nya förskolor som just nu etableras i Stockaryd och Rörvik.

I nyss nämnda orter har det varit mer utflyttning än inflyttning under lång tid. Nu har detta ändrats, vilket känns bra.