Köerna ska sträcka sig både norrut och söderut, enligt P4:s trafikinformation. Anledningen är att ena ordinarie körbanan är avstängd under broarbetet och trafiken får samsas på två körfält, därför är bara ett körfält öppet i vardera riktning.

En av tidningens medarbetare stod vid 14-tiden i kö norrut och meddelade att köerna började strax norr om trafikplatsen vid Motell Vätterleden. När hon hade stått 20 minuter i kö hade hon fortfarande en bit kvar till broarbetet.

Broarbetet har pågått från 7 maj och ska hålla på till 30 september, och detta är inte första gången det bildas köer på sträckan till följd av broarbetet.

Enligt Trafikverket är det extra stor risk för köbildning på platsen under eftermiddagar. Om möjligt så hänvisas trafikanter att välja annan väg, exempelvis gamla Riksettan över Ölmstad och Skärstad.

LÄS MER: Timslånga köer vid broarbete

LÄS MER: Köer på E4 efter rökutveckling