Den som just nu vänder sig till vårdcentralerna i centrala Eksjö och i Kvarnarp kan få problem med att boka in tider, åtminstone i närtid. Anledningen är att vårdcentralen för tillfället lider viss brist på bemanning, delvis på grund av att många ST-läkare är iväg på kurser och andra uppdrag. Det berättar Adam Radzinski, verksamhetschef vid Eksjö vårdcentral.

– Det gör att vi måste prioritera. Vi har fortfarande akuttider, är något akut är det förstås inte något vi kan avvisa, men sådant som kan vänta kan få göra det lite längre. Jag förstår att det kan uppstå viss oro men det är ett tillfälligt problem. I november är bemanningen bättre igen, säger Radzinski.

Håller nere kostnader

Han berättar att man på vårdcentralen samtidigt försöker vara restriktiv med inhyrd personal som kostar mycket pengar.

– Vi har fått direktiv om att hålla igen på de kostnaderna. Samtidigt blir det bättre kontinuitet och bättre för alla om man kan vänta med sitt besök till dess den ordinarie personalen är tillbaka och kan ta hand om det.

Snart bättre igen

Filialen i Mariannelund lider inte samma brist på bemanning, berättar Radzinski, och vilken som drabbas mest av personalbristen mellan Eksjö centralt och Kvarnarp varierar mellan olika veckor. Allra värst är situationen under vecka 36 till 38 men redan vecka 39, i slutet av september, lättar situationen något.

– Det kan hända att det kör ihop sig men den som behöver akut hjälp kommer att få det. Och problemet är som sagt tillfälligt, förtydligar Radzinski.