Svensk ekonomi kom långt ner på väljarnas prioriteringslista i höstens valrörelse. Enligt Dagens Nyheter låg ekonomifrågorna, där inräknat företagarfrågor, så lågt som nummer sju på listan. Även hos SVT hamnade ekonomi på samma låga placering vilket skiljer sig mycket från tidigare valrörelser. År 2014 låg ekonomi på plats tre och år 2010 på andraplats.

Men bilden av att den svenska ekonomin är "urstark" som regeringen länge framhävt har under senare tid börjat krackelera. Om man tittar på tillväxten i BNP per person ligger Sverige lägst i hela EU enligt John Hassler, professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms Universitet. Samtidigt infaller denna höst tioårsdagen sedan Lehman Brothers-kraschen och allt fler börjar prata om slutet på den nuvarande konjunkturkurvan.

Företagsamheten är motorn som driver Sverige framåt - fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. I Jönköping finns 23 060 småföretagsjobb. Dessa småföretag samt deras anställda bidrar gemensamt med 1 427 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter enligt organisationen Företagarnas rapport från tidigare i år. Enligt Svenskt Näringsliv är nyföretagsamheten i Sverige den lägst uppmätta på tio år och även i Jönköpings län har den backat.

Av småföretagarna i Jönköping vill 92 procent växa. Dock upplever de flesta företagare att det finns flera hinder för tillväxt. Det största hindret i Jönköping uppges vara att det är svårt att finna lämplig arbetskraft. Även tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader upplevs som större hinder.

För att underlätta för småföretag att verka och expandera behöver arbetsgivaravgiften sänkas så att fler småföretag får råd att anställa fler. Regelkrånglet måste minska så att företagare kan lägga mer tid på utveckling av verksamheten och mindre på byråkrati.

Lokalt kan kommunerna i länet se över sina verksamheter så att de inte bedriver försäljning av varor och tjänster som konkurrerar med näringslivet. Osund konkurrens från offentlig sektor riskerar att hämma lokala företag från att växa.

Den mycket ineffektiva statliga Arbetsförmedlingen bör läggas ner och istället ersättas med fristående aktörer som får matcha arbetskraft med lediga jobb. Matchningsaktören bör få ersättning baserat på hur väl den lyckas med förmedlingen av jobb. Detta föreslog Alliansen gemensamt inför valet.

Även de ekonomiska incitamenten behöver ändras för att studenter ska söka sig till utbildningar där det råder större efterfrågan på arbetskraft. Genom att öka egenfinansieringen av högre utbildning skulle fler studenter öka sin kunskap om förutsättningarna på arbetsmarknaden och göra medvetna val. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad är något som ledarsidan planerar att återkomma till i närtid.

När nästa lågkonjunktur är på ingång måste Sverige ha förberett sig med en bättre företagarpolitik. Företagare ska uppskattas, inte straffas!