Linderåsborna har ju en idé om att de själva vill sköta . Det kanske inte är omöjligt, men tills vidare är det JRAB som har uppdraget och vi får kolla till lite extra att det sköts, säger Conny Bravell, VA- och gatuavdelningen på Tranås kommun.

Medan avfallsstationerna töms i bland både en och två gånger i veckan i centralorten, kanske det endast blir en gång per månad i Linderås.

En viss kritik har framförts bland annat via Linderås landsbygdsråd att det varit en del skräp vid stationen och när det blåste kraftigt för någon vecka sedan låg det skräp över hela platsen.

Landsbygdsrådet påtalar åter igen att bastuföreningen i Linderås mot en mindre ersättning är villig att hålla ett vakande öga på stationen för att undvika problem med nedskräpning.

Det är inget som är aktuellt i dagsläget, enlig Bravell.

Att det varit skräpigt kring avfallsstationen i Linderås tror han beror på att rutiner ännu inte har satt sig.

De som kör sopbilarna ska ha koll på området och rapportera när det ska tömmas, men om någon har klagomål är det till Tranås kommun man ringer och därifrån vidarebefordras det i så fall till JRAB.