Enligt ett pressmeddelande från Anticimex så har antalet saneringar av råttor i länet minskat med 16 procent mellan 2016 och 2017. Förra året, 2017 alltså, så genomförde Anticimex 837 saneringar i länet. Företaget genomförde 56 030 saneringar i landet under 2017, vilket är en ökning med 9,8 procent.

I pressmeddelandet skriver man att reglerna för bekämpning av råttor gradvis har förändrats under de senaste åren.

Det råder inget förbud mot att använda bekämpningsmedel mot råttor och möss men det får inte användas permanent och i förebyggande syfte. Istället behövs en kombination av åtgärder med till exempel elektroniska och mekaniska fällor.

Många förlitar sig fortfarande på enbart kemiska bekämpningsmedel för att bekämpa råttor. Det behövs ett förändrat synsätt och en kombination av olika metoder för att minska antalet råttor, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex, i pressmeddelandet.

Det finns dock flera sätt att undvika råttor:

1. Lämna inte mat framme, råttor älskar vår mat.

2. Råttor bygger gärna sina bon i bråten, så håll förråd och lager rent och städat.

3. Håll koll på växterna. Råttor är bra på att klättra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger och ventiler.

4. Håll koll på sopporna. Sopbehållare ska ha lock på och ska vara placerade en bra bit ifrån fastigheten.

5. Använd digitala fällor. Dessa är uppkopplade och larmar så fort en råtta går i den. På så sätt kan man snabbt sätta in åtgärder där antalet råttor ökar.