Mellan klockan 08.00 och 10.00 var nya Asecs öppet för media och speciellt inbjudna gäster. Klockan 10.00 öppnades dörrarna för kunderna.