I Frälsningsarmén vid Södra torget i Nässjö grundlades värderingarna, ledarskapet och engagemanget. Madeleine Sundell växte med uppdraget, och belönades senare med Kompassrosen för sitt brinnande engagemang inom scoutrörelsen.

Under sina juridikstudier i Göteborg drev hon bland annat ett utbyte mellan barn i stadsdelen Haga och Zimbabwe i Afrika. Hon startade även en scoutkår i just Zimbabwe tillsammans med en vän, och var med om att starta en ledarskapsutbildning för unga svenska ledare.

Med stöd av stipendiet fick Madeleine möjlighet att göra praktik i Schweiz vid ILO, International labour organisation, som är FN:s organ för grundläggande rättigheter och skydd för arbetstagare.

Madeleine som efter FN-praktiken verkade en period i södra Afrika, arbetar sedan i Stockholm. Hennes uppdrag är att vara Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel. I det ingår bland annat att försöka påverka svensk lagstiftning, för att förbättra villkoren för utsatta människor som utnyttjas för bland annat sexhandel.

Man kan använda juridik till att göra skillnad. Vi har alldeles för många människor som utsätts.

Under de år som Kompassrosen delats ut är det ett 30-tal unga ledare som premierats. När kungen visade intresse för att följa upp deras arbete, valde Madeleine att visa Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla.

Det är en möjlighet att visa hur det kan gå när det går bra.

Det finns ytterligare ett skäl till att besöket blev vid ett öppet socialt center. Med tanke på det stora följe och uppmärksamhet som följer ett kungligt besök, var det aldrig aktuellt att besöka ett skyddat boende. Människor som utnyttjats för människohandel skulle kunna utsättas för en stor risk.

Det finns ofta en hotbild, och då har man behov av särskilt skydd, förklarar Madeleine.