En bit in på det nya läsåret har även konfirmationsläsningen inom Aneby pastorat kommit i gång. Den första träffen ägde rum vecka 37.

Vi kör på måndagar varannan vecka, säger komminister Fredrik Bäckhjem Hellberg.

Det är han som ansvarar för verksamheten. Till sin glädje kan prästen upplysa om att intresset för att konfirmera sig har ökat.

I fjol hade vi 15 ungdomar, just nu är de 23 till antalet. Ändå är det en mindre ålderskull.

Fredrik Bäckhjem Hellberg tror att det kan ha betydelse att pastoratet vågar tänka nytt.

Vi fokuserar mycket på att konfirmanderna ska få uppleva hur det är att leva som kristen. Sedan får de själva ta ställning till om de vill tro eller inte.

Enligt komministern spelar det också roll vad föregående års grupp tycker.

Tio av fjolårets konfirmander har valt att fortsätta och bli konfirmandassistenter. Det ser jag som ett gott betyg.

Assistenterna har för övrigt varit samlade en helg för att få utbildning.

Varje år bjuds Anebyungdomarna på en Stockholmsresa. Planen är att den här gången då ha ett större fokus än tidigare på hbtq-frågor.

Det behöver de unga i Aneby lära sig mer om.

På tal om Stockholmsresan tror inte Fredrik Bäckhjem Hellberg att den är avgörande för om man ska konfirmera sig eller inte.

I fjol hade vi flera konfirmander som hoppade av innan resan gjordes.

Den nya kullen har sitt första läger kring första advent. Sedan väntar ytterligare ett veckan innan Kristi Himmelfärdsdagen. 20 maj är det sedan dags för själva konfirmationen.