Det är full aktivitet på Brinellgymnasiet trots att eleverna ännu inte kommit tillbaka från sommarlovet. Istället fyller omkring 1 300 anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen skolans lokaler.

Det rör sig om en inspirationsdag inför det kommande läsåret där temat för i år är det moderna lärandet.

I en alltmer digitaliserad värld kan det vara svårt att hänga med i svängarna, kanske särskilt för de anställda själva.

Jag brukar säga att eleverna är infödda i den digitala världen medan vi äldre är invandrare, säger Gun-Ann Öholm Jansson, chef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Det finns mycket att göra för deltagarna på inspirationsdagen. Där ibland hålls presentationer i aulan. Hans Almgren, undervisningsråd på Skolverket, informerar om skolans digitalisering.

Jag ger en bild av regeringens uppdrag att ta fram nationella IT-strategier, förklarar Almgren.

Eftersom det finns olika läroplaner för olika årskurser så lägger han upp informationen på olika sätt. Almgren poängterar att förskolans läroplan inte är beslutad ännu och att man därför har chansen att komma med synpunkter.

Det är inte bara i aulan som det händer saker på Brinellgymnasiet utan i flera av klassrummen så råder det full aktivitet. Ett 60-tal workshops finns att välja och vraka bland, de flesta hålls av kommunens egna medarbetare.

Det är jättebra att lokala bidrar, tycker Maria Eklund som själv håller i föreläsningen "Hur kan vi utforma en förskola för alla barn" tillsammans med Veronica Swahn.

I ett av klassrummen står Tord Hamark från Mediacenter och berättar om det kreativa digitala verktyget Creaza som gör det möjligt att exempelvis skapa mindmaps och att göra digitalt berättande.

Åhörarna följer med på vad Tord gör på datorn.

Mediacenter stödjer kommunerna i Jönköpings län med den digitala utvecklingen, något som enligt Tord är framtiden.

Framtiden är att varje elev har en egen enhet, anser Tord som tror att det digitala någon gång kommer att ersätta det analoga men att det kommer ta tid.

Han berättar att flera stora bokförlag utvecklar det digitala materialet med till exempel text, bild och småfilmer.

Vem vet, snart kanske läroböcker är ett minne blott.