Det var i november förra året som tjänsten Cineasterna introducerades på biblioteket i Aneby. Satsningen på kvalitetsfilm var ett samarbete med biblioteken i Eksjö, Gnosjö, Mullsjö och Värnamo.

Fler och fler låntagare har upptäckt tjänsten och de har varit mycket positiva, berättar biblioteksassistent Annelie Johansson.

– Det har ökat under våren, det är jättekul, säger hon.

Strömningstjänsten ger låntagarna tillgång till ett brett utbud av filmer i olika genrer. Totalt finns 2500 filmer tillgängliga och fler tillkommer hela tiden. Nästan alla filmer är textade på svenska.

Det enda som krävs är ett lånekort och en internetuppkoppling.

De som har strömmat film har hittills varit positiva. Den nya tekniken har fungerat utan problem, men personalen svarar gärna på frågor från nya användare.

– Det är framför allt de äldre. Vi hjälper gärna till och visar hur man gör.

Projektet fortsätter

Satsningen på Cineasterna fick drygt en halv miljon kronor i stöd från Kulturrådet. Projektet inleddes i höstas och var tänkt att sträcka sig över ett år.

– Beloppet är inte utnyttjat än. Vi kommer att ansöka om uppskov för att förlänga projektet, säger Sanna Godenäs, tillförordnad bibliotekschef.

När projekttiden är slut är det upp till varje bibliotek att bestämma om man vill fortsätta. I och med att allt har fallit väl ut tycks projektet bli permanent i Aneby.

– Jag kan inte se något annat, säger Sanna Godenäs.

Biblioteket kommer att fortsätta informera besökarna om tjänsten. Förhoppningen är att locka nya användare.

– Det är det svåraste, att folk får veta att det finns ett gratis alternativ till betaltjänster.