Vid senaste barn- och ungdomsnämnden beslutade man att godkänna en ny timplan för Eksjö kommuns grundsärskola.

– Skolverket har en förändring när det gäller timplanen för grundsärskolan. Det innebär att vi har ytterligare timmar i matematik. Det är inte någon stor förändring i grunden, säger Bengt-Olov Södergren, skolchef i Eksjö kommun.

Södergren berättar vidare att det här är en förändring som kommer att ske inom hela grundskolan.

– Det handlar om att det finns ett behov av att få mer undervisning i matematik, säger han.

Förändringen innebär att timmar tas från slöjd och elevens val, för att i stället användas till mer matematik.