Mia Frisk har läst skrivelsen från huvudskyddsombudet inom Vårdförbundet som kommer att stänga arbetsplatsen när det inte finns tillräcklig bemanning. Hon är ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jönköpings län.

1177 är vägen in i sjukvården och det är jätteviktigt att det fungerar. Jag har uppfattat att arbetstopparna skulle lösas genom nationell samverkan, men jag måste ta reda på hur det ligger till.

Att bemanningsföretag ska anlitas för att lösa situationen har hon inte hört talas om.

Nej, det har jag inte hört något om. Men det är verksamheten som arbetar med bemanningen och vikarier.

Mia Frisk är en stor förespråkare av att styra patientströmmarna från akutmottagningar och vårdcentraler till rådgivning via telefonsamtal med en sjuksköterska i det första läget.

Det är den delen jag får mest synpunkter om, antingen att man får vänta länge i telefonen eller att man inte kommer fram alls.

Tycker du att det känns seriöst när en så viktig funktion som 1177 upplevs ha så osäker bemanningssituation som fackliga företrädare beskriver?

Jag ska undersöka läget och jag förväntar mig att få information om sommarsituationen för hela sjukvården, svarar Mia Frisk.

I nästa vecka ska politikerna i regionstyrelsen få information om sommarplaneringen när det gäller vårdplatser och bemanning. Det som gavs i arbetsutskottet

Läget förändrar sig med vikarier och nu förväntar mig att få information om situationen. Jag anser också att man ska den oro som personal känner på allvar, säger Mia Frisk.

Blir det aktuellt att erbjuda sjuksköterskor extra pengar, tidigare har de fått 10 000 kronor, om de skjuter upp sin semester?

Det är beslut som verksamhetsledningen tar. Men främst anser jag att personalen behöver sin semester. Sen kan det vara så att en del förväntar sig detta eftersom vi haft det tidigare. Men vi strävar efter att kunna ha en verksamhet där vi kan komma bort från det.