Det är stiftstyrelsen i Linköpings stift som har tagit beslut om hur fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, KAE, ska fördelas. Det är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet.

Totalt är det 49,2 miljoner som ska fördelas i stiftet och av dem får Södra Vedbo pastorat 3,9 miljoner.

Jan Olofsson är fastighetsansvarig inom pastoratet och har en femårig underhållsplan. Där framgår det vilka åtgärder som har gjorts under året och vilka som förväntas göras nästa år, med hjälp av ersättningen. Även kyrkogårdarna har en femårig underhållsplan som kyrkogårdschefen ansvarar för.

I Eksjö kommun är det kyrkorna i Bellö, Edshult, Ingatorp, Kråkshult och Mellby som ska göras i ordning till viss del. Inom pastoratet är det även Norra Solberga gamla och nya kyrka.

Mycket av de åtgärderna som ska göras gjordes för länge sedan, så nu är det dags igen. På Bellö kyrka ska plåttaket delvis målas om då färgen har flagnat av. Plåttaket lades om för 25 år sedan, berättar Olofsson och fortsätter:

Under detta år har bland annat ett system för klimatstyrning installerats i Hässleby och Höreda kyrka. Förra året installerades det i Kråkshult och Bellö.

Plåttaket på Kråkshults kyrka behöver täckas om då det har läckt in. Där ska även isolering av vinden ske. Detta görs under 2017.

Ingatorps kyrkas fönster och portar ska målas om. Tjärning av spån på tornspiran ska även ske.

Andra åtgärder som ska göras är putslagning och omfärgning av fasader, tjärning av kyrktak och konservering av bemålade inventarier.

Vi har en ständig dialog med länsstyrelsen. Är det någon förändring som ska ske måste länsstyrelsen fatta beslut om det.

För de åtgärder som ska göras på kyrkorna har Jan Olofsson gjort en kostnadsuppskattning. En del av den totala kostnaden betalas med hjälp av ersättningen. För 2017 är det mellan 50 procent upp till 75 procent som ersätts.