Den nya lokala satsningen Idéfond 2019 skapas för att stötta projekt med inriktning på utveckling i Ydre och Kinda kommun.

Sedan länge sponsrar banken olika aktiviteter i den bygd man verkar och det fortsätter man med som vanligt.

Fondmedlen tillförs befolkningen utöver det stöd man fortlöpande förmedlar till stort och smått.

Ett rekordstarkt år

Lilla Ydre-Kinda sparbank kan se tillbaka på ett rekordstarkt år. Det ekominska resultatet för 2018 är det bästa i bankens historia - nära 44 miljoner.

Vid årsstämman i Rimforsa framkom att den totala affärsvolymen uppgår till över åtta miljarder under fjolåret. Kunderna sparande och placeringar har vuxit, samtidigt har utlåningen ökat.

Huvudmännen beslöt till följd av fjolårets framgångar att dra igång den idéfond som öppnar för nya projektsatsningar med inriktning på utveckling och framtidstro i Ydre-Kindabygden.

Widerström nöjd vd

– I en tid då nya regelverk tar mycket kraft och tid är det imponerande att våra medarbetare kan leverera den service och de resultat som banken uppnår, säger bankens vd Johan Widerström i ett pressmeddelande.

– Förklaringen till resultatet är i huvudsak volymökning, effektivisering av verksamheten och god avkastning på bankens eget kapital.

– Det starka resultatet ger stabilitet för våra kunder. Det ger oss också möjlighet att bidra aktivt till utvecklingen i hela vårt verksamhetsområde, säger vd Johan Widerström.

Under 2018 ökade Kinda-Ydres sparbanks inlåning med 5,6 procent till 2,7 miljarder, utlåningen ökade med 4,7 procent till 2,4 miljarder kronor.

Den totala affärsvolymen ökade med 5,2 procent till 8,2 miljarder kronor.